Prekių pristatymas

 • Pirkėjas, prekių užsakymo metu, privalo nurodyti teisingą prekių pristatymo vietą. Pateikus neteisingą adresą siuntėjas gali papildomai apmokestinti prekių pristatymą.
 • Pateikus prekių užsakymą prekės pristatomos per 3-30 darbo dienų laikotarpį. Apie pristatymo terminus visada informuojame klientą, ypač jei šis terminas yra ilgesnis. Laikotarpis gali būti ilgesnis pagal užsakymą gaminamoms prekėms.
 • Prekių pristatymo kaina ir pristatymo laikas skirsis dėl prekių kategorijos, matmenų, sandėliavimo, gamybos ypatumų. Jei prekės pristatymas trunka ilgiau nei paprastai nuo Ziburys.com nepriklausančių aplinkybių, įsipareigojame pirkėjui suteikti visą mums žinomą informaciją apie prekių pristatymo terminus.
 • Jei prekių užsakymo suma didesnė nei 100 Eur prekių pristatymas pirkėjui nieko nekainuos. (Pristatymas į Nidą +15 Eur)
 • Ziburys.com neatsako už prekių pristatymo terminų pažeidimus atsiradusius dėl nuo pirkėjo priklausančių aplinkybių.
 • Prekių pristatymo metu pirkėjas turi patikrinti gautos prekės būklę. Pirkėjui pasirašius siuntos priėmimo dokumentus laikoma, kad siunta buvo tinkamai įteikta ir pirkėjas neturi pretenzijų dėl siuntos būklės. Pastebėjus siuntos pakuotės pažeidimus, pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos dokumentuose, bei dalyvaujant siuntų tarnybos atstovui, surašyti siuntos pažeidimo aktą (laisvos formos). Pirkėjui neatlikus šių veiksmų Ziburys.com neatsakys prieš pirkėją dėl galimo prekės pažeidimo, jei jis atsirado dėl pakuotės pažeidimų.

Prekių grąžinimas

 • Gavus siuntinį Pirkėjas privalo atidžiai jį apžiūrėti ir įsitikinti, kad prekė nebuvo sugadinta. Jeigu apžiūrėję siuntinį radote apgadinimo požymių prašome nedelsiant su mumis susisiekti ir informuoti, tai pat pareikši pretenziją prekę pristačiusiai įmonei. Prekę galėsite grąžinti ir Ziburys.com grąžins visą prekės bei siuntimo kainą arba pakeis ją nauja preke.
 • Pirkėjui pageidaujant,jis turi teisę atsisakyti internetu sudarytos sutarties (kitaip tariant, grąžinti kokybišką prekę) per 14 dienų (CK 6.22810 str.), išskyrus šio straipsnio 2 d. numatytas išimtis.Pirkėjui atsisakius internetu sudarytos sutarties jam grąžinama visa suma, įskaitant pirkėjo apmokėtas siuntimo išlaidas, ne vėliau kaip per 14 dienų.
 • Grąžinamos kokybiškos prekės privalo būti nepraradusios prekinės išvaizdos, neapgadintos bei tinkamai supakuotos.
 • Prekę grąžinti galite Ziburys.com adresu Kuršių g. 7,LT 48107 Kaunas asmeniškai arba išsiųsti per kurjerį. Prekės grąžinimo atveju pristatymo paslaugas apmoka pirkėjas. Grąžinant prekę reikės užpildyti laisvos formos prašymą nurodant prekės kainą, datą bei sąskaitos numerį į kurį bus grąžinamos lėšos.
 • Lėšų grąžinimas gali trukti iki 15 dienų.
 • Pagal užsakymą gamintų ar modifikuotų kokybiškų prekių grąžinti negalima.
 • Prekių grąžinimas įsigijus netinkamos kokybės prekę, yra organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.
 • Jei prekės grąžinimo priežastis yra nekokybiškos prekės įsigijimas, Ziburys.com savo lėšomis pakeis prekę tinkamos kokybės preke arba grąžins už prekę sumokėtus pinigus. Ziburys.com nekokybiškos prekės grąžinimo atveju kreipsis į autorizuotą servisą patvirtinti gaminio kokybės trūkumus dėl gamintojo kaltės. Servisui patvirtinus, kad nebuvo nustatyti netinkamo vartojimo sąlygoti pažeidimai, detalių ar mechanizmų keitimas bei prekės serijinis numeris sutampa, pinigai bus grąžinti į pirkėjo sąskaita per 15 darbo dienų nuo išvadų pateikimo.
 • Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo sutarties, sudarytos su Ziburys.com, pranešdamas apie tai ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos.
 • Prekių grąžinimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jei prekė nebuvo sugadinta arba nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama, bei nėra sugadinta.
 • Pirkėjas, norėdamas grąžinti kokybišką prekę, padengia visas prekės grąžinimo transportavimo išlaidas. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
 • Grąžinama prekė turi būti saugiai supakuota.
 • Grąžinant prekę, reikia pateikti prašymą, nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo data. Prašyme reikia nurodyti sąskaitą pinigų grąžinimui.
 • Pirkėjas grąžindamas prekę atsako už jos sklandų ir saugų atvykimą iki Ziburys.com salono.
 • Šios prekių grąžinimo taisyklės galioja perkant internetu.

Garantijos

Pardvėjas UAB „Daigeta“ parduoda, o pirkėjas perka prekes vadovaudamasis šiomis sąlygomis. Elektroninė parduotuvė Ziburys.com priklausanti UAB „Daigeta’’,rementis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis 6.364 str.,parduodamoms prekėms suteikia ne mažesnę,kaip 2 metų garantiją nuo kiekvienos prekės pirkimo datos, nurodytos pirkimo dokumente.Komplektuojamųjų detalių kokybės garantijos terminas,rementis Lietuvos respublikos civilinio kodekso 6.335 str. 5d, yra toks pat kaip ir pagrindinio gaminio,t.y. ne mažesnis,kaip 2 metai ir pradedamas skaičiuoti kartu su pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminu.Taip pat dėl nekokybiškos prekės pirkėjas neturės jokių išlaidų, t.y. nekokybiškos prekės siuntimo taisymui ar pakeitimui išlaidos bus kompensuojamos,arba prekę iš pirkėjo garantiniam taisymui paims pats pardavėjas. Garantija netaikoma tik prekių kokybės trūkumams kurie atsirado dėl gamintojo kaltės. Garantijos įsigytoms prekėms netaikomos šiais atvejais:

 • Prekė buvo naudojama nesilaikant eksploatavimo sąlygų kurios buvo numatytos prekės naudojimo instrukcijoje.
 • Prekė yra sugadinta ar mechaniškai pažeista ir pažeidimas nebuvo fiksuotas pardavimo/pristatymo metu.
 • Prekė buvo naudojama ne pagal paskirtį.
 • Gedimo priežastis yra įvykiai, dėl kurių gamintojas ar Ziburys.com nelaikomi atsakingais.
 • Prekės po įsigijimo buvo ardomos ar taisomos ne autorizuotame servise.
 • Pažeisti ant prekių, komponentų ar prietaisų esantys žymėjimo lipdukai.
 • Garantijos nesuteikiamos jei nepateikiamas pirkimo faktą įrodantis dokumentas.

Sprendžiant tarp Pardavėjo ir Pirkėjo kilusius ginčus, Pirkėjas,manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą. 

Taip pat prašymus ar skundus Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/